Міністерством молоді та спортом України у співпраці з Державною службою
статистики України на платформі https://survey.stat.gov.ua створено анкету для
проведення онлайн опитування населення для моніторингу основних показників
рухової активності різних вікових груп та соціальних верств населення, стимулюючих
і стримуючих факторів.
Опитування проводиться в усіх регіонах України з 18 грудня 2023 року
по 18 січня 2024 року серед різних груп населення з 18 років і до 65 років та старші.
Одним із завдань моніторингу є формування пропозицій щодо удосконалення
системи залучення населення до занять руховою активністю та спортом і розроблення,
на основі даних моніторингу, обґрунтованих рекомендацій для прийняття державних
управлінських рішень, спрямованих на покращення якості залучення населення до
занять руховою активністю та спортом.
Пройти опитування можна за посиланням https://survey.sportforall.gov.ua